klachtenregeling

De praktijk van Jeannette van Kuik, is onderdeel van moederbedrijf de Acacia Coach Academie BV. De klachtenregeling die je hieronder omschreven ziet hoort daarmee ook bij de praktijk én bij de Acacia Coach Academie BV.

Stappenplan wanneer je een klacht hebt.

Ik zal alles in het werk stellen om jou zo goed mogelijk te begeleiden.
Echter kan het voorkomen dat het niet lekker loopt en dat je toch een klacht hebt.

Doel van deze klachtenregeling is

  • Om klachten naar ieders tevredenheid op te lossen.
  • Om van de klacht te leren en daar waar nodig wijzigingen aan te brengen in mijn manier van werken.

Procedure klachtenregeling
Allereerst vraag ik jou om in gesprek met mij, Jeannette van Kuik, te gaan over jouw klacht. Wanneer dit lastig voor jou is dan kun je vragen om een neutrale derde persoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn.

Wanneer je jouw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn uiterste best doen om voor jou en voor mij tot een bevredigende oplossing te komen. Komen wij er samen echt niet uit dan kun je jouw klacht indienen bij ons opleidingsinstituut.
Ik wil je vragen om jouw klacht schriftelijk via e-mail of post naar ons te sturen
Het postadres:
Acacia Coach Academie BV
t.a.v. afdeling klachten
Kruizemuntstraat 627
7322LW Apeldoorn
info@acacia-coach-academie.nl

De Acacia Coach Academie zal op jouw klacht binnen 1 week schriftelijk reageren en een afspraak met je maken om elkaar te ontmoeten en zo samen te zoeken naar een voor alle partijen werkbare oplossing. Zij streven ernaar om deze oplossing zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken te hebben gevonden.

Openbaarheid van de klachtenregeling.
De directie van Acacia Coach Academie BV legt deze regeling voor elk lid of klant ter inzage en stelt alle belanghebbenden middels de website op de hoogte van deze regeling.

Wijzigingen van het reglement
In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie van Acacia Coach Academie BV.